Rajad

Golf ümber Eesti rajad asuvad Eestimaa kolmeteistkümnes erinevas paigas, moodustades sümboolse ringi Eesti piiri lähedal. Ühtlasi annab radade asetus ülevaate, kuidas on jaotunud golfimängimise võimalused Eestimaa pinnal. Seitsmest väga heas korras olevast suurest väljakust kolm on Tallinna ja kaks Pärnu juures. Lisaks üks Otepää lähedal ja teine Kuressaare külje all. Kesk- ja Ida-Eestis puuduvad mängupaigad täielikult. Kaks väiksemat tegutsevat väljakut Rõuges ja Ojasaarel pakuvad küll võimalust golfiga tutvumiseks ning algtõdede õppimiseks, aga edasijõudnuile on suured väljakud ahvatlevamad ja rohkem võimalusi pakkuvad.
Suurepärases korras väljaku rajamine nõuab suuri ehitus- ja hoolduskulusid, mis omakorda tõstavad tasu mängimise eest. Väga heade väljakute suur osakaal kogu mänguvõimaluste arvust soodustab mõttelaadi, et ka golfiga alustamiseks peavad ideaalsed tingimused olema. Selline arusaam kahjuks ei soodusta uute väljakute tekkimist.
Pea kõik olemasolevad golfikeskused asuvad avalikest kohtadest eemal, mistõttu juhuslik pilk neile ei satu ja golf jääb paljudele avastamata.
Loodame, et GÜE tegevus aitab avardada golfiga tegelemise võimalusi.