Juhend

Golf ümber Eesti väljak koosneb kaheksateistkümnest Eesti eri paigus asetsevast rajast.

Väljaku PAR on 73.

Radade mängimise järjekorra valib iga mängija ise.

Suurtel väljakutel mängivad naised ja lapsed punastelt ning mehed kollastelt klubitiidelt. Noored vanuses 12-18 aastat mängivad vastavalt oma HCP-le. Üksikutel radadel on tiiala ühine.

Rajad tuleb läbida kahe aasta jooksul.

Mängus osalemiseks täidab mängija registreerimislehe

Tasu mänguõiguse eest on 50 eurot, noortele vanuses 12-18 aastat 25 eurot ja lastele alla 12 aasta tasuta. Osalustasu kantakse MTÜ Golf ümber Eesti kontole EE567700771006199008. Tasu laekumist loetakse mänguks registreerumiseks.

Iga konkreetse raja mängimise tingimused ja tasu kehtestab konkreetse raja haldaja.

Tulemuskaardi saab mängija ise enne Golf ümber Eesti radade mängimist välja printida alapealkirja MÄNGIJALE alt.

Tulemuskaardile märgitakse mängimise aeg ja löökide arv. Tulemus kinnitatakse pitsatiga, mida saab iga raja haldaja poolt kindlaks määratud kohast.

Peale kõikide radade läbimist saadetakse tulemuskaardist loetav foto GÜE meiliaadressile.

Kõikide radade läbinuile antakse originaalne tunnistus ja medal.